Wat is IGP

I.G.P. staat voor Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung of Internationale Gebruikshonden Proef.

Zoals de naam al doet vermoeden, is deze hondensport afkomstig uit Duitsland. In België is deze tak van de hondensport eerder alleen voorbehouden aan de sectie 1C van de KKUSH (Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus).

Aan de proeven en wedstrijden kunnen alle honden ongeacht grootte, ras of afstammingsbewijs deelnemen. Voor deelname aan deze sport zijn de zogenaamde ‘werkhonden’ het meest geschikt. Hieronder vallen o.a. de Duitse- en Mechelse Herder, de Dobermann, de Rottweiler, de Boxer, de Briard, …
Het I.G.P. programma bevat drie onderdelen: speuren, gehoorzaamheid en het meest bekende, het pakwerk.

De hond moet bij al deze oefeningen op sportieve wijze voor gebracht worden. Ook moet de hond alles ‘vrolijk’ en ongedwongen op commando uitvoeren.

Onderdeel Speuren
Bij het speuren volgt de hond zo nauwkeurig mogelijk een door de begeleider (of een vreemde begeleider) uitgelopen spoor.

Zo tracht hij enkele voorwerpen, die op dit spoor liggen, te vinden. Hierbij loopt de geleider op minimaal 10 meter achter zijn hond. De hond mag de voorwerpen naar zijn geleider brengen of de hond moet de plaats aangeven waar de voorwerpen liggen ( = verwijzen van de voorwerpen).
Het aangelegde spoor is afhankelijk van het niveau: 350 tot 600 passen lang. Het spoor kan tussen de 20 en 60 minuten oud zijn.

Onderdeel Gehoorzaamheid
Dit gedeelte bestaat uit meerdere op elkaar volgende oefeningen. Het los ‘volgen’ van de geleider en het ‘vooruit sturen’ vormen hier een onderdeel van. Ook hier moet de hond netjes, maar ook vooral vrolijk, alle oefeningen uitvoeren. De hond loopt kort naast zijn begeleider en mag niet snuffelen. Bij het vooruit sturen moet de hond minimaal 25 passen in een rechte lijn vooruit lopen om daarna op bevel te gaan liggen. Ook moet de hond op commando gaan zitten of liggen, waarbij de geleider gewoon verder loopt.


Bij een volgende oefening gaat de hond een apporteerblok ophalen. Dit blok is eerder door de bedeleider weggeworpen. Uiteraard moet ook deze oefening weer netjes worden uitgevoerd. Zo mag de hond bijvoorbeeld niet op de apporteerblok bijten.

Onderdeel Verdedigingswerk of Pakwerk
Het pakwerk wordt vaak als het meest spectaculaire gedeelte van het I.G.P.-programma beschouwd. Het is natuurlijk ook een spectaculair zicht om honden met pakwerk bezig te zien. Toch is de gehoorzaamheid (controle over de hond) bij dit onderdeel het belangrijkst! Alleen een goed luisterende hond zal punten kunnen scoren. Vergeet niet dat een niet goed luisterende hond gevaarlijk zou kunnen zijn!

Het onderliggende doel bij het pakwerk is dat de hond de pakwerker op commando staande houdt.
Zo moet de hond tot maximaal 6 ‘verstekken’ (schuttingen) inspecteren, waar de pakwerker, zonder gezien te worden, zich kan verstoppen. Als de hond de pakwerker gevonden heeft, moet hij, zonder deze aan te raken, beletten dat deze kan vluchten. Door te blaffen, ‘vertelt’ hij zijn geleider dat hij de pakwerker gevonden heeft.


Hierna zal de pakwerker op een nieuwe positie de vlucht inzetten. De hond probeert deze vlucht te verijdelen. Nu moet de hond op het moment dat de pakwerker stil staat, op commando van de geleider, (de mouw) loslaten. Vervolgens komt er nog een ‘schijnaanval’ op de hond van zowel een korte als een lange afstand. De hond moet deze ‘schijnaanvallen’ opvangen.
Tot slot zal de geleider samen met zijn hond de pakwerker van het veld afvoeren.

Het I.G.P. is een vorm van hondentraining waarbij de hond o.m. zonder aarzelen een pakwerker staande moet kunnen houden. Deze sport wordt steeds toegepast op een daarvoor bestemd terrein. Het is altijd een fictieve situatie die ‘gespeeld’ wordt.

Onze honden zijn en blijven op de eerste plaats primaire gezelschapsdieren en moeten in alle situaties sociaal kunnen omgaan met alle gezinsleden, met vreemde personen en andere dieren.

‘Gevaarlijke honden’
Het is nooit de bedoeling van een I.G.P.-training om een hond ‘gevaarlijk’ te maken.  Het gaat hier om een hondensport, waarbij alleen dat wat al in de hond zit aan potentieel, gecontroleerd wordt gebruikt en verfijnd wordt afgericht. Een goed afgerichte I.G.P. hond is vaak betrouwbaarder dan een niet I.G.P. getrainde hond. De hond wordt geleerd om zijn driften te beheersen en om zelfzeker te zijn in bepaalde situaties.
Reeds vanaf de eerste kennismaking met deze sport worden beginners door ervaren instructeurs begeleid zodat ook zij op een correcte wijze met hun hond leren omgaan.

Bijtende honden
De honden bijten bij I.G.P. alleen op commando van de geleider op de mouw van de pakwerker en zijn hierbij zelfverzekerd. Er is dus geen sprake van dominante agressie en zeker niet van angstbijten. Dit maakt van hen betrouwbare en vooral lieve honden. Werkhonden zijn gefokt om mee te werken en zijn geen honden om werkloos in huis te zitten.
Een goede raad: als je je een werkhond aanschaft, ga er dan ook zeker mee aan het werk!

Het wedstrijdreglement en verdere info kan je hier downloaden : IGP2019.PDF