Welkom

Welkom op de website van Hondenclub DVC Hoeleden.

DVC staat voor De VriendenClub en dat zijn we ook.

We trainen onze honden in het IGP programma(Internationaal Gebruikshonden Programma) dat wil zeggen dat we met de honden in 3onderdelen aan het werk gaan: A=speuren B=gehoorzaamheid C=pakwerk. Het volledige programma vind je terug onder de link: wat is igp.

Wil je graag eens een kijkje komen nemen? Dat kan altijd tijdens één van onze trainingen met of zonder hond.

Onze trainingsdagen zijn momenteel dinsdag en zaterdag en dit vanaf 18u30 te beginnen met gehoorzaamheid tot 19u30 en daarna het pakwerk.

Willekeurige foto’s:

Nieuwste berichten:

Clubreglement

Terreinreglement DVC Hoeleden

 • Het bestuur is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 • Iedere geleider is aansprakelijk voor zijn hond.
 • Het wordt aangeraden , kinderen steeds onder toezicht te houden . Dit om ongelukken te vermijden.
 • De minimum leeftijd van de geleiders is 14 jaar tenzij zij vergezeld zijn van hun ouders.
 • Alle leden dienen een Familiale verzekering te hebben of aangesloten zijn bij een verzekering van de kkush of vvdh.
 • Elke hond die op het terrein en/of in het clublokaal komt , moet ingeënt zijn. Een gezondheidsboekje is vereist . Er kan ten alle tijden een controle gedaan worden.
  • Verplichte inentingen: Pavro virus, Kattenziekte, Ziekte van Carré, Hondenziekte, Rattenziekte en Kennelhoest.
 • Zieke honden worden niet toegelaten op het terrein of in het lokaal .Het bestuur kan een zieke hond de toegang te verbieden , dit voor het welzijn van de club.
 • Het bestuur heeft het recht de toegang tot het clublokaal te ontzeggen aan honden en/of geleiders die een niet aangepast gedrag vertonen . (normaal zijn enkel honden tot de leeftijd van 6 maanden toegelaten in het clublokaal)
 • Personen die alcohol nuttigen voor de training mogen niet actief of passief deelnemen aan de oefeningen.
 • Alleen de rassen die op de lijst staan voor GHP en veldwerk zijn toegelaten.
 • Laat uw hond zijn behoeften doen voor de aanvang van de lessen op de hiervoor aangeduide plaats. Houd de doorgang en de parking proper. Indien een hond toch zijn behoefte doet op het terrein , dient dit door de geleider onmiddellijk opgeruimd te worden. De hond dient hiervoor flink gecorrigeerd te worden.
  • Clubkasbijdrage bij overtreding 1 Euro
 • Trainingstijden: Bekijk onze pagina voor exacte uren. Deze uren kunnen door het bestuur aangepast worden (warmte,aantal honden,…)
 • Bij aankomst van de pakwerkers( vanaf het voorziene startuur) kunnen dezen onmiddellijk starten met het pakwerk,degenen die dan nog gehoorzaamheid willen trainen kunnen dit doen na het pakwerk.
 • Bij temperaturen boven de 30° of hevige sneeuwval wordt er niet getraind. (Bij twijfel gelieve het bestuur te bellen)
 • Zij die alleen kunnen trainen beginnen onmiddellijk bij aankomst zodat iedereen de kans krijgt om te trainen.
 • Pakwerkers en instructeurs hebben voorrang.
 • De geleiders mogen niet roken tijdens het trainen.
 • De volgorde van het bord dient gerespecteerd te worden,men schrijft geen personen op die niet aanwezig zijn. Er dient onmiddellijk begonnen te worden met trainen,indien men dit niet wenst te doen schrijft men zich niet op de eerste plaats,deze blijft dan open voor hen die wel onmiddellijk willen beginnen.
 • Indien men meerdere honden bij heeft laat men tussen iedere hond een plaats open op het bord zodat de pakwerkers niet moeten wachten en iedereen aan de beurt kan komen. Tijdens het pakwerk dient men klaar te staan wanneer het zijn beurt is,indien dit niet het geval komt de volgende op en schuift men achteraan bij.
 • Deelnemers die intrainen voor de wedstrijd hebben voorrang op de andere leden gedurende de daarvoor voorziene intrainingsdagen. Terreinreglement DVC Hoeleden
 • Iedere geleider dient over geschikt materiaal te beschikken : leiband, halsketting,  speelgoed, beloning,  poepzakje, speurtuig,  speurplaatje, lange lijn.
 • Niet-leden mogen éénmalig deelnemen aan de training na toestemming van het bestuur dit is gratis of ze kunnen na die eerste training mits aanvaarding van hun lidmaatschap door het bestuur onmiddellijk hun lidgeld betalen.
 • Het is de bedoeling dat de leden mekaar op een vriendschappelijke manier helpen om zo bij te dragen tot een positieve opbouw van van alle honden en hun geleiders.
  • Beginnende leden zullen door de aanwezige vrijwilligers op weg geholpen worden.
 • HONDEN WORDEN NIET GEBRUTALISEERD !!! De lesgevers hebben het recht de geleider die dit onnodig toch doet onmiddellijk van het terrein te verwijzen,bij herhaling kan betreffend lid uit de club gezet worden.
 • Honden dienen ten allen tijde aangelijnd te zijn , behalve als de oefeningen het anders vragen.
 • Het gebruik van andere africhtingsmiddelen buiten een slipketting zijn alleen toegelaten in samenspraak met het bestuur en dienen met kennis van zaken gebruikt te worden.
 • Nooit een voet op de mouw zetten.
 • Blaffende of piepende honden worden niet toegelaten onder het afdak, zij storen de anderen.
 • Geleiders die hun honden kammen of trimmen dienen de haren op te ruimen en mee te nemen.
  • Bij overtreding: Clubkasbijdrage 5 Euro.
 • Het terrein is beschikbaar voor de leden buiten de trainingsuren in afspraak met het bestuur. Het terrein moet steeds in goede staat achter gelaten worden.
 • Zij die niet-leden gebruik laten maken van onze terreinen zullen onmiddellijk onze club dienen te verlaten.
 • Klachten zijn alleen ontvankelijk bij de bestuursleden.
 • Het bestuur heeft het recht een lid uit de vereniging te verwijderen mits een geldige reden , zonder hiervoor verantwoording af te leggen.
 • Stoelen en tafels die men buitenzet dient men ook zelf terug binnen te zetten.
 • Dit reglement kan steeds aangepast worden.
 • Zaken die hier buiten vallen kunnen steeds met het bestuur besproken worden en zullen naar best vermogen behandeld worden.

Trainingsuren

Dinsdag:
Gehoorzaamheid: vanaf 18u30 en na het pakwerk
Pakwerk: vanaf 19u30 tot einde (max 22u)

Zaterdag:
Gehoorzaamheid: vanaf 18u30 en na het pakwerk
Pakwerk: vanaf 20u tot einde (max 22u)

Zondag:
Speuren: op afspraak (verantwoordelijke speuren)