B.H. Theoretisch Examen

Wat is de B.H. Plus?

Vanaf 01 januari 2012 zullen alle deelnemers aan wedstrijden en proeven binnen de Sectie 1C dienen te beschikken over een “B.H. Plus” toelating kaart. Deze kaart of attest wordt afgeleverd aan nieuwe geleiders die voor de eerste maal hun B.H. proeven met succes afleggen en eveneens slagen op een theoretische test waarbij getoetst wordt naar de theoretische kennis van de geleider betreffende de hond, zijn of haar verzorging en opvoeding. Eenmaal deze proef met succes afgelegd moet hij theoretische test niet meer afleggen.

Vroeger kon deze proef afgelegd worden, tijdens een I.P.O. wedstrijd, net voor het betreden van het terrein. Sinds 2017 mag dit niet meer en moet deze proef afgelegd worden voor met deelneemt aan een IPO/BH Wedstrijd. Dit kan gebeuren op een wedstrijd waaraan men niet deelneemt of bij de hiervoor erkende keurmeester.
Moet iedere geleider deze proef afleggen?
Neen, de Sectie 1C heeft vrijstelling voorzien voor de volgende personen:
Keurmeesters binnen de Sectie 1C.
Gebrevetteerde spoorleggers – pakwerkers en instructeurs op voorwaarde dat ze dit kunnen bewijzen middels voorlegging van hun attesten.
De volledige Nederlandstalige vragenlijst kan geconsulteerd worden via deze link. U selecteert “BH Test en Vragen” in de dropdown “Rubriek”.

In totaal zijn er 17 PDF-bestanden beschikbaar:

  • Opvoeding-Gedrag: 5 bestanden
  • Reglement BH: 7 bestanden
  • Verzorging-Voeding: 5 bestanden